zatrudnienie nauczyciela cudzoziemca


czy można zatrudnić nauczyciela z licencjatem w dniu 1 stycznia

czy można zatrudnić nauczyciela z licencjatem w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej,.

Dodany: 2019-11-13 | Kategoria: Prawo pracy
Komentarze: 1