zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji


kto zatrudnia nauczyciela wspomagającego w dniu 1 stycznia

kto zatrudnia nauczyciela wspomagającego w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem.

Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Zatrudnianie
Komentarze: 0