wprowadzenie do zagadnień compliance & integrity


Compliance Management Systems realizacja zadań oficera

Compliance Management Systems realizacja zadań oficera compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce normy compliance pozwalają na uniknięcie albo zminimalizowanie wielu ryzyk, takich w jaki sposób nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa.

Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Compliance Management Systems
Komentarze: 2