uchwała rady gminy zaskarżenie


Gmina i uchwała jako akt prawa miejscowego wiedzy

Gmina i uchwała jako akt prawa miejscowego wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 2