świadectwo pracy 1/2 etatu


W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli przełamany.

Dodany: 2020-02-08 | Kategoria: Świadectwo pracy
Komentarze: 0