Śródroczna sprawozdawczość finansowa


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zmiany w ustawie o nadzorze publicznym komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne wewnątrz miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, zyskania albo założenia (lokaty),.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1