sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych


sprawozdawczość finansowa bibliografia

sprawozdawczość finansowa bibliografia i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Komentarze: 1