rola dokumentacji w administracji publicznej


zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej

zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0