restrukturyzacja głosowanie nad układem


Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie

Prawo restrukturyzacyjne - przeprowadzenie aukcji; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka owszem zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0