postępowanie egzekucyjne jakie


w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu

Rodzaje egzekucji z nieruchomości. Szczegółowe wymagania dotyczące wykorzystywania ze środków komunikacji elektronicznej. Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność.

Dodany: 2019-12-11 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2