od kiedy amortyzujemy środki trwałe


Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji także wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wielkość środków trwałych,.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 0