ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997


Wymagania RODO dotyczące szacowania ryzyka zarządzania

Wymagania RODO dotyczące szacowania ryzyka zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i ochrona danych osobowych zmiany Szkolenie zostało opracowane w sprawie pozyskania umiejętności inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do działalności Administratora.

Dodany: 2020-01-13 | Kategoria: Rodo w bhp
Komentarze: 1