ochrona danych rachunkowych


Komentarz o ochronie danych osobowych dla specjalistów

Komentarz o ochronie danych osobowych dla specjalistów ochrony danych osobowych. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO
Komentarze: 2