nauka samodzielnej księgowości


Zasady ujęcia księgowego zajęcia

Zasady ujęcia księgowego zajęcia wynagrodzenia za pracę dodatkowo środków przyznanych z ZFŚS. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zobacz jak wysłać sprawozdanie

Zobacz jak wysłać sprawozdanie fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg wybitnie ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości,.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0