monitoring a rodo obowiązek informacyjny


ochrona danych osobowych przed rodo

ochrona danych osobowych przed rodo. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych. Odległości.

Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: RODO
Komentarze: 1