kto ustala regulamin pracy


Którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym

Którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 2