kto tworzy regulamin pracy


Obsługa dokumentacji pracowniczej

Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające.

Dodany: 2019-12-12 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 2