KRS 2020 zakres


Art wyjaśni ile jest krajowych standardów

Art wyjaśni ile jest krajowych standardów rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow.

Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0