jakie szafy na akta osobowe 2020


Rozkład dowodu w sprawach o dyskryminację

Rozkład dowodu w sprawach o dyskryminację. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i od czasu do czasu fizycznego bólu. Nakierowany jest po wielokroć na jedną osobę, atoli może zarówno odnosić się grupy.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 0