jakie świadczenia rodzinne podlegają koordynacji


Schematy księgowań z wyjaśnieniami Specyfika

Schematy księgowań z wyjaśnieniami. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim przypadku zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), jaka – w ograniczonym.

Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny
Komentarze: 2