jakie dokumenty archiwizować w szkole


zasady kontynuowania prowadzenia akt

zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Archiwum fundacji
Komentarze: 1