jak traktować nieobecność czasie kwarantanny!


Legalna pobyt cudzoziemca Praca zdalna zamkniecie

Legalna pobyt cudzoziemca Praca zdalna zamkniecie zakładu wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA,.

Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców
Komentarze: 0