haccp przykładowa dokumentacja


Instruktaż wdrażania systemu HACCP W przeciwieństwie

Instruktaż wdrażania systemu HACCP. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą.

Dodany: 2020-05-07 | Kategoria: HACCP
Komentarze: 0