finansowy majątek trwały 2020 obejmuje


majątek trwały 2020 a majątek obrotowy dla pracowników

majątek trwały 2020 a majątek obrotowy dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych także ujęcie zdarzeń gospodarczych.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 1