czym jest zadaniowy czas pracy


W dokumentacja pracownicza nauczyciela

W dokumentacja pracownicza nauczyciela i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, w jaki sposób.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 0