co zmienia ustawa o szkolnictwie wyższym


Ustawa powoływanie i działalność nowego

Ustawa powoływanie i działalność nowego organu. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Jednym z celów Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego nie jest nam obojętna jakakolwiek zmiana w obowiązującym prawie. Pragniemy zwrócić uwagę, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Prezydenta RP została podpisana ustawa z dnia 20 lipca 2018.

Dodany: 2019-11-22 | Kategoria: Inne
Komentarze: 3