co to jest archiwizacja dokumentów


zasady udostępniania i wydawania dokumentacji

zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Kadry
Komentarze: 2