co składa się na sprawozdanie finansowe


Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym. Grupowanie kosztów aktywności przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne również organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów aktywności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności.

Dodany: 2019-12-10 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0