art 91d karta nauczyciela


Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe

Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie. Status prawny pracowników samorządowych został określony odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając szczególnie.

Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1