aktualna klasyfikacja budżetowa 2020


Klasyfikacja budżetowa 2020 w oświacie

Klasyfikacja budżetowa 2020 w oświacie ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie znajomości uczestników w obszarze zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości również klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, zakładowy plan kont , polityka.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Klasyfikacja budżetowa 2020
Komentarze: 4