majątek trwały 2020 a majątek obrotowy dla pracowników


majątek trwały 2020 a majątek obrotowy dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych także ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady amortyzacji środków trwałych. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – raport MT. Zasady likwidacji majątku po zmianach – protokół LT. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp. Celem artykułu jest pomnożenie i uporządkowanie znajomości uczestników artykułu w obszarze zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zazwyczaj popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi: środki trwałe i pozostałe środki trwałe – postać i zasady ewidencji; zapobieżenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i przystąpienie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy, rozkład analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać, wartości niematerialne i prawne – definicja, reguły ewidencji, zasady gospodarowania majątkiem trwałym również sposób postępowania obiegu dokumentów i kapitał własny/majątek trwały sposób postępowania inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku trwałego w jednostce. Proces inwestycyjny w jednostce i Majątek trwały 2020 znaczenie peryfraza źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – dodatkowo sposób ich księgowania, posegregowanie budżetowa inwestycji i remontów, sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania oraz rozrachunek tych kosztów, obieg dokumentów i powiązane z przedtem odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych również ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych: wartość początkowa środków trwałych wg ceny zyskania czyli kosztów wytworzenia, ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku majątek trwały amortyzacja dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa, moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej przemian w księgach rachunkowych jednostki, utrata wartości środków trwałych, Majątek trwały 2020 wycena ,księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie. Zasady amortyzacji środków trwałych: obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych, metody amortyzacji środków trwałych, program amortyzacji również tablica amortyzacyjna, amortyzacja uproszczona.

Tagi dla artykułu

finansowy majątek trwały 2020 obejmuje, kapitał własny/majątek trwały, majątek trwały 2020 definicja, majątek trwały 2020 netto definicja, majątek trwały 2020 przedsiębiorstwa, majatek trwaly aktywa trwale, majątek trwały amortyzacja

Komentarze: 1


noavatar.png
Sebastian Bach starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 2020-05-01

Ładna sekcja zawartości. Po prostu natknąłem się na Twój blog i kapitał akcesyjny, aby stwierdzić, że w rzeczywistości cieszyłem się kontem swoich postów na blogu. Zresztą będę zapisywać się do twojego powiększenia, a nawet osiągnięcia, które osiągasz szybko.