Środki trwałe


Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji także wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wielkość środków trwałych,.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 0


majątek trwały 2020 a majątek obrotowy dla pracowników

majątek trwały 2020 a majątek obrotowy dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych także ujęcie zdarzeń gospodarczych.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 1