RODO 2020 Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby


RODO 2020 Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby pracownika w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od przeszło roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy również przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości obowiązujących artykułów lub w oddaleniu idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy przeanalizować najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i sporządzić szkolenie. W trakcie artykułu o RODO zostaną przedstawione szczególnie wszechobecne zgody, nieumiarkowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie z błędami, szaleństwo klauzul informacyjnych, realizacja upełnomocnień osób, których dane dotyczą, obszar danych o pracowniku i kandydacie do pracy również zgoda pracownicza, obserwacja pracowniczy, problematyczne zgłaszanie naruszeń i informowanie o naruszeniach osób, jakich dane dotyczą. Celem artykułu o RODO jest reprezentacja praktycznych porad i wskazówek jakże zracjonalizować ochronę danych osobowych w dziale kadr, w ten sposób tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, natomiast też nie tworzyć nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne działanie organizacji. Zobacz Pojęcie i profil danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Dane zwykłe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych osobowych. Jak rozumieć niezbędność przetwarzania danych do realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych dotyczących karalności i przeszłości kryminalnej. Dopuszczalność stosowania testów psychologicznych, metod background screening. Dane osobowe członków rodziny i osób bliskich pracownika. Dane sensytywne osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych sensytywnych. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących zdrowia danych o nałogach danych biometrycznych. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w obszarze stosowanych środków dozoru pracownika . Monitoring wizyjny aktywność w sieci ogląd informatyczny GPS RFID. Kontrola pracownika przy wykorzystaniu biometrii linie papilarne geometria twarzy tęczówka klauzula rodo 2020 do cv oka. Kontrola stanu psychofizycznego pracownika trzeźwości odurzenia środkami narkotycznymi innymi słowy psychotropowymi. Kontrola osobista przeszukanie osoby pracownika jego rzeczy osobistych. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby pracownika. Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach pracownika. Obowiązki pracodawcy administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jakie obowiązki wynikające z RODO trzeba uwzględnić w procesach kadrowych?. Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych przegląd podstaw przetwarzania weryfikacja klauzul zgód przetwarzania. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników. Umowy powierzenia i udostępnianie danych osobowych pracowników. Kiedy zbieramy zgody a kiedy nie są potrzebne?. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgoda na założenie imiennego maila służbowego. Zgoda na tabliczkę przy drzwiach. Zgoda na przetwarzanie danych w sprawie wypłaty świadczeń socjalnych. Błędne zapisy w klauzulach informacyjnych. Kim jest odbiorca danych?. Które prawa rzeczywiście przysługują pracownikowi?. Dobrowolność to znaczy obligatoryjność podania danych?. Podstawy ustawowe przetwarzania danych kadrowych. Zabezpieczenie danych kadrowych. Meble zgodne z RODO. Niszczarki zgodne z RODO. Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych?. Kiedy szyfrujemy dane?. Co i kiedy zgłaszamy do PUODO i o czym i kiedy zawiadamiamy osobę której dane dotyczą?. Powierzenie przetwarzania danych. Powierzenie a medycyna pracy. Powierzenie danych w zakresie danych cv rodo ochrona danych klauzula 2020 kontaktowych. Powierzenie danych w rekrutacji. Odpowiedzialność pracodawcy administratora za wykroczenie kodeksów dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Tagi dla artykułu

cv rodo ochrona danych klauzula 2020, klauzula rodo 2020 do cv, klauzula rodo 2020 po angielsku, kontrole rodo ochrona danych 2020, rodo 2020 w cv, rodo ochrona danych 2020 cv

Komentarze: 1


noavatar.png
Sabina Sulisławie 2020-05-06

Naprawdę świetne informacje, lord Sword zauważyłem to. "Nasz jest światem, gdzie ludzie nie wiedzą, czego chcą i są gotowi przejść przez piekło, aby to osiągnąć". przez Donalda Roberta Perry'ego Marka