Art wyjaśni ile jest krajowych standardów


Art wyjaśni ile jest krajowych standardów rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych i Ustawy o Rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności (poprzez szereg ćwiczeń prowadzonych w ramach artykułu o cash flow) analizy i oceny rachunku przepływów pieniężnych w powiązaniu z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi, szczególnie bilansem i rachunkiem zysków i strat, wskazanie korzyści, jakie wiążą się z korzystaniem z rachunku przepływów do zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Korzyści dla uczestników artykułu o cash flow: przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej sporządzania rachunku, znajomość wzajemnych relacji pomiędzy Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy rachunku przepływów pieniężnych. Wiedza ta jest niezmiernie istotna dla menedżerów, którzy – nie uczestnicząc w pracach księgowych powiązanych ze sporządzaniem sprawozdania - powinni rozumieć zarówno sposób jego przygotowywania, jakim sposobem i możliwości w obszarze analizy i wykładni danych z niego pochodzących. Dzięki uczestnictwu w menedżerowie będą mogli na równi z księgowymi rozważać o możliwościach zarządzania środkami pieniężnymi poprze Cash flow. Rachunek przepływów pieniężnych jako żywioł sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości. Zasady memoriałowa a kasowa w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych. Podstawowe definicje dotyczące przepływów, zawarte w Ustawie i Krajowym kto musi stosować krajowe standardy rachunkowości Standardzie Rachunkowości nr 1. Charakterystyka segmentów rachunku: operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednia i pośrednia. Powiązanie pozycji rachunku z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat. Omówienie najważniejszych pozycji rachunku przepływów pieniężnych. Podstawy sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych – case studies. Rachunek według KSR 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 – podobieństwa i różnice. Analiza rachunku przepływów pieniężnych w kontekście zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie: rozkład powiązań pośród bilansem, rachunkiem zysków i strat dodatkowo rachunkiem przepływów pieniężnych, klasyczne wskaźniki płynności a wskaźniki oparte krajowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości o Cash flow, Cash flow w rachunkowości zarządczej jako podstawa ustalenia przyszłych przepływów gotówkowych

Tagi dla artykułu

KRS 2020 2018 środki trwałe, KRS 2020 oddk, KRS 2020 pdf, KRS 2020 po angielsku, KRS 2020 zakres, KRS 2020 zapasy, kto musi stosować krajowe standardy rachunkowości, kto stosuje KRS 2020