Rachunkowość


Zobacz jak wysłać sprawozdanie

Zobacz jak wysłać sprawozdanie fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg wybitnie ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości,.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


vat a wspólnota mieszkaniowa i Współpraca kierownika

vat a wspólnota mieszkaniowa i Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Projekty unijne 2020 jak księgować

Projekty unijne 2020 jak księgować i i Planowane budżetu z nastawieniem na optymalizację wyników. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Art wyjaśni ile jest krajowych standardów

Art wyjaśni ile jest krajowych standardów rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow.

Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Rachunkowość finansowa poznanie podstawowych zagadnień

Rachunkowość finansowa - poznanie podstawowych zagadnień z zakresu działalności gospodarczej od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art pomoc ds. księgowości. To pierwszy, pomimo tego ogromnie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które ostatnimi czasy pracują w działach rachunkowości albo chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości,.

Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Rachunkowość budżetowa 2020 klasyfikowanie

Rachunkowość budżetowa 2020 klasyfikowanie przychodów posegregowanie budżetowa źródła dochodów celem artykułu jest przekazanie uczestnikom kompletnej informacji w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym w jaki sposób i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system wspomagany.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 1


Zasady polityka rachunkowości Koszty sprzedaży

Zasady polityka rachunkowości. Koszty sprzedaży i działań marketingowych. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem dodatkowo wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 1