Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego


Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem prawa upadłościowego, która weszła w życie z dniem 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie uproszczone postępowanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa również przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli tak jak na pogłębienie znajomości dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń powiązanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Tagi dla artykułu

kiedy nowe prawo upadłościowe, od kiedy nowe prawo upadłościowe, po angielsku prawo upadłościowe, uproszczone postępowanie, warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego