Gospodarka odpadami BDO 2020 Wymóg sporządzenia


Gospodarka odpadami BDO gospodarka odpadami kogo dotyczy 2020 Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1012020 r Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, jednakże też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami ciągle trwa. W 2018 r wszedł życie tzw. splot odpadowy czyli nowelizacje ustaw o odpadach i inspekcji ochrony środowiska. Nowe warunki dotyczą również wymogów formalnych, począwszy od konieczności dostosowania posiadanych decyzji do dotychczasowych wymogów, poprzez nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości aż po przemiany w zakresie magazynowania i transportu odpadów. Nowe uprawnienia przyznano zarówno jednostkom kontrolnym – inspektorom Ochrony środowiska. Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających działanie na rozliczenia, które obowiązują przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w środku ostatnich dwóch lat było wyjątkowo dużo. Praktycznie w każdym sektorze nastąpiła zmiana. W obszarze sprawozdawczości i ewidencji odpadów w 2020 r. będzie miała miejsce kolejna przedtem rewolucja – wprowadzenie w życie od 1 stycznia śmiałych modułów funkcjonalnych Bazy Danych o Odpadach spowoduje, że ewidencję i sprawozdania odpadowe będą musiały być prowadzone elektronicznie. Zobacz Podstawowe wymagania legislacyjne dotyczące odpadów - wspomnienie najważniejszych regulacji. Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami. Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy. Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zawartość BDO (zakres ustawowy) Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a podobnie rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - przemiany w obowiązkach przedsiębiorców. Zwolnienia z wpisu do rejestru BDO Rejestracja gminnych PSZOKów w BDO Ewidencja odpadów w BDO od 2020 roku. Logowanie i wejście do systemu BDO – wymogi na rzecz użytkownika Nowe terminy przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – aspekt obowiązków i kompetencji Karty KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia Problem określenia wagi przekazywanych odpadów Przypadki szczególne – przenoszenie odpadów osobom fizycznym, transfer odpadów pośród oddziałami firmy. Status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów Ewidencja wytwarzanych , przyjmowanych i zbieranych odpadów - Katy KEO – kto musi je prowadzić , procedura ich wystawiania Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji BDO a zbiorcze zlepek danych o odpadach. Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r. Sprawozdanie odpadowe za 2019 r Sankcje administracyjne za nieobecność wpisu do BDO. Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO. Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2019 i kogo to dotyczy? Czy przy leasingu samochodów służbowych podlega się opłatom środowiskowym? Kto musi wypełnić raport do KOBiZE? Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe w BDO, jakie dane będą niezbędne? Co będzie się raportować do BDO? Jakie zmiany nastąpią w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, a głównie za korzystanie z wód? Jak rozliczyć obniżenie retencji terenowej? Jakie rozrachunek obowiązuje przy wprowadzaniu sprzętu elektryczno-elektronicznego pochodzącego z importu? Jak według śmiałych wymogów rozliczyć opłatę produktową? Zasady naliczania opłat za użytkowanie ze środowiska Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania. Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, przeważnie popełniane błędy). Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za rok 2019 Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań. Opłaty podwyższone i kary również reguły odraczania i odwoływania się od kar. Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie używania ze środowiska metody obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 2020 stawki opłat na rzecz ryczałtu lub wskaźniki KOBIZE, metody obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki), emitowanie zorganizowana a niezorganizowana, opłata za f-gazy i SZWO – jakim sposobem przyporządkowywać czynniki chłodnicze do substancji wymienionych w rozporządzeniu opłatowym, opłata za samochody służbowe opłaty za szczególne użytkowanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji także naliczania opłat, kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów. Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) kogo dotyczy, wpis w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu, powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE. Sprawozdanie w obszarze gospodarki odpadami Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK. Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane zza ewidencji BDO będą potrzebne? Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki Opłata produktowa, naliczenie, typy opakowań, sposoby ewidencji – według nowego wzoru sprawozdania Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling albo odmienny niż recykling sprawa sądowa odzysku odpadów opakowaniowych Opłata recyklingowa Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych. Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat z uwzględnieniem ostatnich zmian, najświeższe warunki Wód Polskich Rozliczenie zredukowanie retencji terenowej – kogo dotyczy i jak Sprawozdania z obszarze ustawy o ZSEiE Wprowadzanie sprzętu z eksportu – jakim sposobem to rozliczyć Sprawozdanie ZSEE według innowacyjnych wymogów.

Tagi dla artykułu

gospodarka odpadam, gospodarka odpadami co to, gospodarka odpadami działy, gospodarka odpadami elektronicznymi, gospodarka odpadami kogo dotyczy, gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 2020

Komentarze: 2


noavatar.png
Kinga Chocieborze 2020-05-10

Świetnie - powinienem zdecydowanie wymówić, pod wrażeniem swojej witryny. Nie miałem problemów z nawigacją po wszystkich kartach i powiązanych informacjach, co było naprawdę proste w obsłudze. Niedawno znalazłem to, czego się spodziewałem, zanim w ogóle o tym wiesz. Dość niezwykła. Prawdopodobnie będzie to docenić dla tych, którzy dodają fora lub coś, temat strony internetowej. aby komunikować się z klientem. Ładne zadanie.

noavatar.png
Paweł Małecki jest wykładowcą 2020-05-19

Ładny post. Po prostu natknąłem się na Twój blog i chciałem powiedzieć, że naprawdę cieszyłem się przeglądaniem postów z bloga. W każdym razie będę subskrybować Twój kanał rss i mam nadzieję, że wkrótce napiszesz!