Prawo


Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego

Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego, która weszła w życie z dniem 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane wydawanie dzienników praktyki

Nowe prawo budowlane - wydawanie dzienników praktyki zawodowej przez Głównego Geodetę Kraju przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Praktyczne informacje dotyczące aktywności w sektorze

Praktyczne informacje dotyczące aktywności w sektorze najmu w dobie epidemii koronawirusa skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych ch

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych c.h. beck ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie,.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie

Prawo restrukturyzacyjne - przeprowadzenie aukcji; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka owszem zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Prowadzenie postępowania zamówień publicznych z wykorzystaniem

Prowadzenie postępowania zamówień publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej krok po kroku i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze.

Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Ustawa o ochronie fizycznej osób

Ustawa o ochronie fizycznej osób i mienia tekst jednolity i Przesłanki procesowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza obszaru zaskarżenia także zarzutów i.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Gospodarka odpadami BDO 2020 Wymóg sporządzenia

Gospodarka odpadami BDO 2020 Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1012020 r Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej,.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 2


Gmina i uchwała jako akt prawa miejscowego wiedzy

Gmina i uchwała jako akt prawa miejscowego wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 2


Strona www jest przeznaczony szczególnie dla

Strona www jest przeznaczony szczególnie dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy także aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych dodatkowo z Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący.

Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1