Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację


Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka zawiera obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa pracownicy zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach przepisy podatkowe dotyczące leasingu produkcyjnych. Rachunek kosztów na rzecz controllera produkcji. Działalność pomocnicza reguły identyfikacji centów kosztów i odpowiedzialności spełniające warunki rachunkowości finansowej i zarządczej w obszarze działalności pomocniczej: wykazanie różnic w regułach identyfikacji MPK pomiędzy obydwoma tymi systemami, czynniki zwiększające szczegółowość analizy według MPK na potrzeby controllingu, ustalenie obszaru rozliczeń świadczeń wewnętrznych według wymogów controllingu. Techniczne metody rozliczeń kosztów uwzględniające zasady istotności i szczegółowości: automatyczne a ewidencyjne metody rozliczeń kosztów, reguły doboru techniki rozliczeń kosztów uwzględniającej ich istotność, metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania, zamawiania usługi i rozliczania kosztów, rozrachunek kosztów według ilości wykonanych czynności czyli poprzez świadczenie usługi gotowości. Wzorcowe normy rozliczeń kosztów aktywności pomocniczej na przykładach: nieruchomości, transportu tworzywo sprzętowa, remontów, mediów. Projektowanie kolejności faz rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych: bez świadczeń wzajemnych, ze świadczeniami wzajemnymi, wielofazowe scenariusze rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych. Działalność podstawowa: reguły identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń, poziomy kosztów wydziałowych (gniazd produkcyjnych, ogólnowydziałowe i ogólnoprodukcyjne), koszty wydziałowe stałe i zmienne również zasady ich rozliczeń, rozliczanie kosztów pośrednich według reguły normalnej zdolności produkcyjnej, przypisanie centrów kosztów do procesów produkcyjnych zgodnie z regułami kalkulacji fazowej. Kalkulacja fazowa: normy przeprowadzenia kalkulacji fazowej, metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów, rozrachunek kosztów zmiennych i stałych według reguły normalnej zdolności produkcyjnej, metody ustalania kosztów wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej. Autor to uznany ekspert, konsultant w obszarze controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej również zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie. Członek Rady Programowej i redaktor. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Zrealizował liczne wdrożenia systemów controllingu w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.

Tagi dla artykułu

podatek rolny przepisy, przepisy podatkowe dotyczące leasingu, przepisy podatkowe od 1 lipca 2020, przepisy podatkowe tłumaczenie, przepisy podatkowe w usa, przepisy podatkowego prawa procesowego

Komentarze: 1


noavatar.png
Paweł Janda autor ustaw z zakresu prawa upadłościowego 2020-05-02

jesteś właściwie sprawnym webmasterem. Prędkość ładowania strony jest niesamowita. Czuję, że robisz jakąś niezwykłą sztuczkę. Ponadto, zawartość jest arcydziełem. zrobiłeś świetne zadanie na ten temat