Podatki


kontach księgi głównej majątek obrotowy

kontach księgi głównej majątek obrotowy. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


W podatkach od czego odliczamy podatek dochodowy i przekazanie

W podatkach od czego odliczamy podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z obszaru podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób.

Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Przeczytaj jakie koszty założenia aktywności

Przeczytaj jakie koszty założenia aktywności gospodarczej wstąpienie w życie przepisów związanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednak szukać zapowiadanych poprzez.

Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


podatki lokalne szkolenia i Rozliczenie

podatki lokalne szkolenia i Rozliczenie kosztów zmiennych i stałych według reguły normalnej zdolności produkcyjnej. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza kwant mieści obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa pracownicy.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach nader często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a zwłaszcza.

Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Ogłoszenie o podziale spółek Prognozy i analizy

Ogłoszenie o podziale spółek. Prognozy i analizy strategiczne. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to uznany ekspert,.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 1


Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne kieszeń alimentacyjny karta dużej rodziny w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych dodatkowo sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 1


Schematy podatkowe MDR 2020

Schematy podatkowe MDR 2020 jakie dane i informacje trzeba posiadać żeby wypełnić obowiązki raportowania dla do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników oznacza to płatników, obowiązkiem raportowania objęte są dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 1


VAT 2020 warunki odliczenia podatku naliczonego wyrażenie

VAT 2020 warunki odliczenia podatku naliczonego wyrażenie omowne wprowadzonych także projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach także orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne na rzecz sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 3


Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację

Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka zawiera obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu,.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 1