wieloletnia prognoza finansowa


wieloletnia prognoza finansowa przedsięwzięcia to Oparte na budżetowaniu także narzędziach. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny pchnięcie zostanie usytuowany na przygotowanie szybka nauka ksiegowania uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jakże także na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w ten sposób by przynosiły one jak największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie wyobrażenie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, inicjatywa narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu również powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Tagi dla artykułu

nauka księgowania na kontach, samodzielna nauka księgowania, szybka nauka ksiegowania