Sejm po wielce burzliwej debacie uchwalił nowelizację


Sejm po wielce burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera ponad 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy osądzonej), zdaje się że: orzeczona, tymczasem nie wykonana kara jest wyższa od górnej granicy zagrożenia w nowej ustawie (art. 4 § 2 KK) - wówczas karę zmniejsza się do górnej granicy zagrożenia przewidzianego w nowej ustawie; sprawcy wymierzono karę pozbawienia wolności za czyn, który nie jest zagrożony pozbawieniem wolności poprzez nowa ustawę - wówczas wymierzoną karę zamienia się na karę grzywny innymi słowy ograniczenia wolności (1 miesiąc pozbawienia wolności zamienia się na 60 stawek dziennych grzywny albo 2 miesiące ograniczenia wolności); pod warunkiem doszło do dekryminalizacji czynu (czyn nie jest przedtem zabroniony od groźbą kary) - wówczas skazanie ulega zatarciu de iure, sankcja jest darowana, karty karne usuwa się z rejestru skazanych, jednak nie ma restytucji za karę wprzódy odbytą. Nowela wprowadza też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być ona orzekana wobec sprawców, którzy są trwale niebezpieczni na rzecz społeczeństwa. Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać dodatkowo względem osób, jakie zostały w przeszłości skazane na umowa dożywocia czy też na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za jakie orzeczono względem nich dożywocie. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym przeszkoda możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) jest traktowana w odbiorze społecznym jako fikcja skazania. Jest ona też źródłem przeludnienia w zakładach karnych, niewykonywania obszernej liczby kar pozbawienia wolności również wzrastającej recydywy przy ogólnym spadku przestępczości. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź wzory pism procesowych zażalenie kary ograniczenia wolności, jakie są na rzecz sprawcy w wyższym stopniu odstraszające i dolegliwe, niż sankcja pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Tagi dla artykułu

kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, wzory pism procesowych zażalenie

Komentarze: 1


noavatar.png
Eleonora Konradyno 2020-04-29

Lubię pomocne informacje, które podasz w swoich artykułach. Będę zakładać swój blog i często sprawdzaj tutaj. Jestem pewna, że ​​będę tu nauczył się nowych rzeczy! Najlepsze szczęście na następny!