Nowe prawo roszczenie o zadośćuczynienie wyrządzonej


Nowe prawo roszczenie o zadośćuczynienie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników oraz na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, których produkty lub usługi oparte są unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym na własności intelektualnej, a zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej szczególnie kadrę kierowniczą z branży nowych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakim sposobem i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który trybunał własność intelektualna prawo jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.

Tagi dla artykułu

prawa autorskie a prawa własności intelektualnej, prawo własności intelektualnej a prawo autorskie, prawo własności intelektualnej case study, prawo własności intelektualnej po angielsku, prawo własności intelektualnej ustawa