Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej


Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych zawartych w dokumentacji zfśs? Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania innymi słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w jaki sposób długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również jakże prawidłowo wykluczyć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i reguły wydawania. Najnowsze przemiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Tagi dla artykułu

co powinna zawierać dokumentacja pracownicza, co to jest dokumentacja pracownicza, dokumentacja pracownicza ile lat przechowywać, dokumentacja pracownicza jak przechowywać, ile przechowywac dokumentacje pracownicza, jak prowadzic dokumentacje pracownicza