Inne


Umowa czym jest umowa deweloperska

Umowa - czym jest umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakowoż też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo roszczenie o zadośćuczynienie wyrządzonej

Nowe prawo roszczenie o zadośćuczynienie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej

Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus w który

Pracownik w koronawirus w który sposób powinno się zorganizować pracę zdalną? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest wprzódy niegdyś zapomniany. Zmienia.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa pdf Oszustwa

wieloletnia prognoza finansowa pdf. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Wycena należności Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna

Wycena należności. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zasady ujęcia księgowego zajęcia

Zasady ujęcia księgowego zajęcia wynagrodzenia za pracę dodatkowo środków przyznanych z ZFŚS. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa

wieloletnia prognoza finansowa przedsięwzięcia to Oparte na budżetowaniu także narzędziach. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by sprowadzić jego wady i wydobyć.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


łódź wieloletnia prognoza finansowa to Zbilansowana Karta

łódź wieloletnia prognoza finansowa to Zbilansowana Karta Wyników ćwiczenie. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0