wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus za kilkudniową


wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus za kilkudniową wycieczkę i Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. nawiązywanie stosunku pracy. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni dodatkowo jakie zarobki i podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał 9 lipca nowelizację Karty Nauczyciela. Tym samym podwyżki i uzgodnienia wynikające z podpisanego wiosną porozumienia rządu z NSZZ Solidarność stają się obowiązujące. Przedstawiciele związków zawodowych nie kryją zadowolenia, choć nie u wszystkich uniesienie jest taki sam. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podano, że po wdrożeniu tej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus na reke nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto). Na tzw. średnie wynagrodzenie składa się średnie wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela. Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a zarówno wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. artykułów określających wymiar stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 również przepisu wskazującego organ do sprawowania dozoru ponad szkołą, dla której przesłanka programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, które wkroczą w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia.

Tagi dla artykułu

wynagrodzenia nauczycieli koronawirus 2020, wynagrodzenia nauczycieli koronawirus tabela, wynagrodzenie chorobowe nauczycieli koronawirus, wynagrodzenie godzinowe nauczycieli koronawirus, wynagrodzenie nauczycieli koronawirus dodatki