JRWA w koronawirus Wprowadzenie do


JRWA w koronawirus Wprowadzenie do teraźniejszego zarządzania dokumentacją artykuły zdalne to nowe rozwiązanie, jakie idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu określanie kwalifikacji archiwalnej dokumentacji i jej czasu przechowywania możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Artykuły zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych. Głównym celem artykułu jest zbliżanie się zasad archiwizacji dokumentacji w postaci tradycyjnej (nieelektronicznej) pogrupowanej w akta spraw, w żniwa dokumentacji nietworzącej akt współczesne systemy kancelaryjne i systemy wykonywania czynności kancelaryjnych spraw także takiej, jaka nie zasady ogólne w zakresie procedury przekazywania dokumentacji do archiwum jest poukładana i uporządkowana. By jednakże było to możliwe, niezbędne jest pozyskanie praktycznej znajomości o zasadach rejestracji i prowadzenia akt spraw dodatkowo dokumentacji nietworzącej akt spraw. Z tego względu artykułu podzielone jest na dwie części: pierwsza dotycząca bieżącej obsługi spraw i dokumentów, a druga – zasadom porządkowania dokumentacji i jej archiwizacji. Celowo w zakresie artykułu koncentrujemy się na dokumentacji w postaci papierowej, ponieważ w rozległej mierze to ona pozostaje w wielu miejscach nieuporządkowana i niezewidencjonowana. Dodatkowo obecnie może zaistnieć pilna pragnienie jej zabezpieczenia w związku z zaprzestaniem działalności przez niektóre podmioty. Do udziału zapraszamy: koordynatorów czynności kancelaryjnych; archiwistów i zarządców dokumentacji; urzędników; pracowników zobowiązanych do uporządkowania i archiwizacji dokumentacji. Dla analityków z aspektu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, systemów workflow, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych.

Tagi dla artykułu

jrwa dla jst, jrwa energia, jrwa gmina, jrwa instrukcja kancelaryjna, jrwa ministerstwo cyfryzacji