Dokumentacja wewnętrzna podatkiem VAT W publikacji całościowo


Dokumentacja wewnętrzna podatkiem VAT. W publikacji całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetki od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna normy naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji procent także możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor strony www wskazuje zarówno okoliczności, w których jednostki sektora finansów publicznych są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę, i radzi, jak ograniczyć tego typu przypadki. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia poprzez kierownika Jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli zarządczej i wskazuje, jakie działania złączone z odsetkami za zwłokę w zapłacie mogą skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, innymi słowy też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na podstawie tej publikacji będziesz mógł uzupełnić i czy akcyza zwiększa wartość towaru zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami powiązane z: - polityką rachunkowości, - kontrolą zarządczą, - zamówieniami publicznymi, - gospodarką kasową i magazynową, - gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych, - sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi), - podatkiem VAT. Artykuł została przygotowana w sprawie zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych odmian dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji dodatkowo ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. – zmiany nastąpiły w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych; przed nowelizacją organ nie działał z urzędu, a tylko mógł orzekać na wniosek zobowiązanego; zmienione dźwięk art. 64 ustawy o finansach publicznych daje organowi możliwość stosowania z urzędu ulgi w postaci umorzenia należności w całości. Poza powyżej wymienionymi zmianami książka zważa tak akcyza gdzie sprawdzić jak zmiany wprowadzone

Tagi dla artykułu

akcyza gdzie sprawdzić, czy akcyza 2020 zwiększa wartość towaru, czy akcyza zwiększa wartość towaru, czym jest akcyza 2020 na samochody, od czego akcyza 2020

Komentarze: 1


noavatar.png
Przybysław Miro 2020-05-13

Bardzo interesujący temat, dziękuję za oddanie. "Przyjaźń, która może się zakończyć, nigdy nie była prawdziwa". przez Saint Jerome.