program kadrowy darmowy


Ustalenie wysokości wynagrodzenia dodatkowo innych świadczeń pracowniczych a zarówno sporządzenie listy płac po wielokroć sprawiają kłopoty służbom kadrowopłacowym. Wynagrodzenie.

system kadrowy


Artykuł dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne normy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, - gruntowny komentarz do przepisów, - szereg przykładów opartych na rzeczywistych zdarzeniach; - omówienia wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na rok, w tym m.in., - ogromnie duże zmiany w zakresie upoważnień pracowników i osób ubezpieczonych zgrupowanych z rodzicielstwem (w tym przemiany w zasadach udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego, duże przemiany w zakresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, nowe terminy składania wniosków i in.), - zmiany w zasadach wypłaty zasiłku macierzyńskiego, wprowadzenie minimalnej wysokości zasiłku macierzyńskiego, - dwójka dni dodatkowego zwolnienia od pracy dla rodziców – nowe normy udzielania urlopu w godzinach, niekoniecznie w pełnych dniach pracy, - zmiana zasad oskładkowania umów zlecenia – obowiązek ubezpieczenia społecznego od wszystkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, - wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA ) – omówienie konsekwencji na rzecz płatników składek ZUS i płatników zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, - zmiany w obszarze dokumentowania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i macierzyństwa – wprowadzenie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia grudnia w sprawie obszaru informacji o okolicznościach mających oddziaływanie na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość również dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Pozycja artykułu Wynagrodzenia polecana dla osób zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w urzędach miasta i gminy, zarówno praktyków, jakże i rozpoczynających pracę w tym zakresie. W publikacji o wynagrodzeniach pracowników samorządowych ujęto m.in., - wynagrodzenie za pracę – ustalanie prawa do wynagrodzenia, normy obliczania poszczególnych składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków obligatoryjnych i fakultatywnych, - reguły ustalania prawa i obliczania wysokości trzynastki i nagrody jubileuszowej, - obliczanie wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek macierzyński i inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego), - obciążenie wynagrodzeń i obowiązki pracodawcy z tym związane, - potrącenia z wynagrodzeń – normy dokonywania i wyliczenia kwot możliwych do potrącenia, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (o utwór artystyczny i zlecenia), - dodatek – aktualne tabele z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi i poziomem wynagrodzenia zasadniczego dodatkowo maksymalnymi stawkami dodatków dla pracowników samorządowych (wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)

Czym się zajmujemy


outsourcing kadr i płac

Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorz

program płacowy

W artykule Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emeryt

kadry i płace program darmowy

Artykuł o dokumentacji pracowniczej obejmuje obszerną bazę wzorów pism prac

outsourcing kadrowo płacowy

publikacja internetowa to praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach do

system kadrowy

Artykuł dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne normy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, - gruntowny komentarz do przepisów, - szereg przykładów opartych na rzeczywistych zdarzeniach; - omówienia wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na rok, w tym m.in., - ogromnie duże zmiany w zakresie upoważnień pracowników i osób ubezpieczonych zgrupowanych z rodzicielstwem (w tym przemiany w zasadach udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego, duże przemiany w zakresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, nowe terminy składania wniosków i in.), - zmiany w zasadach wypłaty zasiłku macierzyńskiego, wprowadzenie minimalnej wysokości zasiłku macierzyńskiego, - dwójka dni dodatkowego zwolnienia od pracy dla rodziców – nowe normy udzielania urlopu w godzinach, niekoniecznie w pełnych dniach pracy, - zmiana zasad oskładkowania umów zlecenia – obowiązek ubezpieczenia społecznego od wszystkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, - wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA ) – omówienie konsekwencji na rzecz płatników składek ZUS i płatników zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, - zmiany w obszarze dokumentowania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i macierzyństwa – wprowadzenie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia grudnia w sprawie obszaru informacji o okolicznościach mających oddziaływanie na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość również dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Pozycja artykułu Wynagrodzenia polecana dla osób zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w urzędach miasta i gminy, zarówno praktyków, jakże i rozpoczynających pracę w tym zakresie. W publikacji o wynagrodzeniach pracowników samorządowych ujęto m.in., - wynagrodzenie za pracę – ustalanie prawa do wynagrodzenia, normy obliczania poszczególnych składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków obligatoryjnych i fakultatywnych, - reguły ustalania prawa i obliczania wysokości trzynastki i nagrody jubileuszowej, - obliczanie wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek macierzyński i inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego), - obciążenie wynagrodzeń i obowiązki pracodawcy z tym związane, - potrącenia z wynagrodzeń – normy dokonywania i wyliczenia kwot możliwych do potrącenia, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (o utwór artystyczny i zlecenia), - dodatek – aktualne tabele z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi i poziomem wynagrodzenia zasadniczego dodatkowo maksymalnymi stawkami dodatków dla pracowników samorządowych (wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)

Najnowsze artykuły


Bądźmy w kontakcie


Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!

449-099-0712